Sursă: Anunț editorial

Revistele Cronos, peniţa de aur, izvor de cultură și Taifas literar  propun editarea unui volum-almanah – anual.

Coordonator: Lungu Lenuș

Tehnoredactor: Ioan Muntean

Corector: Gabriela-Mimi Boroianu

 

Almanah Cronopedia – vol. 1 (2019) – 

– format A4, coperţi laminate, color, interior 486 pagini alb/negru/gri şi 10 pagini color.

Conţinutul almanahului va cuprinde texte postate în anul 2018 pe reţeaua Cronopedia, paginile de facebook (Taifasuri cronopedieneClub-cafenea Revista Taifas literar,  Revista Cronos – Un izvor de culturăşi wordpress asociate (Un izvor de cultură, Biblioteca Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică ~Cronopedia … în fuga amintirilor cronopediene…precum şi texte inedite. 

Invităm autorii să-şi exprime ideile prin trimiterea de texte, în genurile: eseu, proză, teatru, film, muzică, interviuri, texte bilingve, cronici, recenzii, lansări cărți, arte, epigrame, condeie, enciclopedie etc.

Pentru ilustrarea almanahului doritorii pot trimite sau lucrări grafice originale. Toate trimiterile vor fi selecţionate de editori.

Un text poate avea maxim 4 pagini format A4.

Un autor poate avea maxim 4 texte, dar nu mai mult de 10 pagini în total.

Fiecare autor va primi un almanah gratuit.

Materialele se vor trimite – cu menţiunea Almanah 2019 – până pe 15 martie la adresele de email:

lungulenus@gmail.com

fabulatortemporis@gmail.com

boroianugabriela@gmail.com

Începând cu volumul 1 al Almanahului Cronopedia, anula vom edita câte un volum al acestuia, în primele 3 luni ale anului.

Echipa redacțională pentru almanah, antologii:

Coordonator și redactor șef: Lungu Lenuș

Director economic și tehnoredactorIoan Muntean

Redactor șef adjunct și corector: Gabriela Mimi Boroianu

Secretar de redacţie: Ioan Muntean

Ilustrații: Lucian Opriceanu, Ioan Muntean (prelucrări foto web)

Redactori: Camelia Ardelean, Pop Dorina, Matei Ioanițiu, Mircea Gordan

Vă mulțumim!