Căutare

Biblioteca Cronopedia

~ club de scriere literar-artistică ~

Categorie

Concursuri

Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – genul epic scurt, cu tema „O carte estivală într-o filă” – Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

Sursă: Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – genul epic scurt, cu tema „O carte estivală într-o filă” – Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

Regulament mini-concurs 3 – genul epic scurt, cu tema „O carte estivală într-o filă”

proză foarte scurtă - Căutare Google

Acest Regulament specific este o completare a Regulamentului general poatat aici: REGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR 3 (de socializare).

 

Pentru luna această ediţie vă propunem, în cadrul mini-concursului 3 un mini-concurs de lucrări e specifice genului epic (scurt).

 

1. Genul abordat: Genul epic (scurt)

 

Genul epic cuprinde totalitatea operelor e, populare și culte, în proză sau în versuri, în care gândurile, ideile și sentimentele autorului sunt exprimate în mod indirect, prin intermediul acțiunii și al personajelor antrenate in derularea evenimentelor plasate într-un anumit timp și spațiu. Genului epic îi corespunde, ca mod de expunere predominant, narațiunea.

Structura operei epice

Expozițiunea (fixează spațiul, timpul, unele personaje și împrejurările acțiunii)

Intriga (momentul în care se declanșează conflictul între personajele narațiunii) ***

Desfășurarea acțiunii (prezintă întâmplările cronologic)

Punctul culminant (momentul cel mai tensionat al conflictului)

Deznodământul (sfârșitul conflictului)

 

*** În unele cazuri, intriga poate fi plasată înaintea expozițiunii.

 

Există și termeni noi pentru structura genului epic:

Situația inițială (momentul actual)

Evenimentul care schimbă situația inițială (cauza ce declanșează acțiunea)

Desfășurarea acțiunii

Depășirea situației dificile sau punctul de maximă tensiune (situația tensionată)

Sfârșitul (momentul final)

 

Narațiunea este un termen care caracterizează procesul, arta sau tehnica prin care autorul comunică direct cu cititorul.

Cuvântul narațiune este un neologism împrumutat din limba franceză (narration), unde provenea din latină (narratio = povestire).

Termeni sinonimi: povestire, relatare, expunere, diegeză.

 

Specii ale genului epic abordabile la acest miniconcurs: autobiografie, , povestire, schiţă, basm, poveste cu tâlc (se specifică în paranteză, după titlu).

Modul de expunere de folosit: naraţiunea, descrierea, dialogul.

2. Tema generică: O carte estivală într-o filă. Fiecare text va avea un titlu; din care cel puţin un cuvânt să sugereze ideea de estival;

 

3. Număr de texte: maxim 10 texte;

 

4. Condiţii speciale ale ediţiei:

4.1. – formatarea textului: 2 pagini A4 cu margini de 2 cm, font Arial 12, text indent 1 cm, titlu font 16 îngroşat

4.2. –textul va avea minim 12 paragrafe, structurate pe 80-85 de rânduri (se admit maxim 3 paragrafe marcate cu asterix – * –  de câte 1 rând)

 

5. Organizatorii ediţiei: Ioan Muntean, Lenuş Lungu, ***

 

6. Valoarea premiilor (diplomă tipărită şi în plus):

– premiul I – 60 lei (pachet 3 cărţi)

– premiul II – 40 lei (pachet 2 cărţi)

– premiul III – 20 lei (pachet 1 carte)

 

Textele participante se vor reuni într-o culegere editată de Biblioteca în format electronic. Culegerea poate fi şi în format tipărit în măsura în care sunt asigurate tipărirea a 50 exemplare (15 lei pe exemplar).

 

7. Etapizarea miniconcursului:

a) Perioada de înscriere (2-5 august), perioadă în care vor trimite câte o lucrare pilot pe adresa de mail @gmail.com.

b) perioada postărilor (de la START POSTĂRI la STOP POSTĂRI – 20 august 2019, ora 20.00); (în perioada postărilor autorii pot trimite tot pe aceeaşi adresă de mail creaţiile lor, urmând a fi postate de organizatori care pot formata textul la condiţiile impuse, la cerinţa concurentului)

c) perioada 21 – 28 august (odată cu mesajul STAR VOT până la afişarea mesajului STOP VOT – perioada aprecierilor); aprecierile se fac cu 1-3 steluţe atât de concurenţi – pentru lucrările celorlalţi concurenţi, cât şi de orice altă persoană doritoare; voturile pot fi trimise pe aceeaşi adresă de email centraliza)

d) perioada de la STOP VOT- 280/29 august până la data de 31 august 2019, perioada de centralizare a datelor şi de vot al organizatorilor.

e) pe întreaga perioadă de la STAR POSTĂRI la STOP VOT concurenţii dar şi doritorii pot posta (şi nota cu steluţe de la 1-3) replici personale sub formă de texte pentru extra-bonus (în afară de concurs, fără a respecta obligatoriu condiţiile de concurs de mai sus, dar în condiţiile precizate de organizatori până pe 5 august!)

 

8. Fiecare lucrare participantă va fi cotată astfel:

A) – nota membrilor votanţivotul popular (totalul steluţelor, pe fiecare categorie se transformă în note de la 1 la 10);

B) – nota statistică (de la 1 la 10, acordată pentru următoarele criterii: 1 total comentarii, 2 număr aprecieri „Îmi place”, 3 coeficient apreciere concurenţi (nr. voturi concurent/lucrări ceilalţi concurenţi), 4 nota tehnică (respectarea condiţiilor pt numărul de paragrafe şi numărul de rânduri); (se transformă în note de la 1 la 10 în funcţie de abaterea faţă norma impusă);

C) – nota organizatorilor (fiecare membru organizator va acorda steluţe lucrărilor participante şi va efectua un clasament al primelor 10 lucrări care au minim 2 steluţe în ordine valorică, după opinia sa, cele trei clasamente se însumează şi se transformă în note de la 1 la 10); organizatorii pot participa la votul popular şi la probele bonus în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi membri;

 

– cele trei note astfel acordate se însumează, totalul obţinut, în ordine descrescătoare determinând clasamentul concursului.

 

Adresa de comunicare pentru mini-concursul este:@gmail.com, cu menţiunea Sonet.

 

proză foarte scurtă - Căutare Google

 

În ataşament aveţi o mostră de aspect al textului prezentat în concurs.

O carte într-o filă – model

 

 

 

 

mini-concurs Cronopedia – ediţia a 7-a – fotopoem cu tema „Prăbuşire în ploaia de cuvinte”

Sursă: mini-concurs Cronopedia – ediţia a 7-a – fotopoem cu tema „Prăbuşire în ploaia de cuvinte”

mini-concurs Cronopedia – ediţia a 7-a – fotopoem cu tema „Prăbuşire în ploaia de cuvinte”

 

Pentru luna noiembrie 2018 vă propunem, în cadrul mini-concursului Cronopedia – ediţia a şaptea – un mini-concurs def fotopoeme cu tema „Prăbuşire în ploaia de cuvinte”.

 

1. Genul literar abordat: poem în proză sau proză poetică (prozopoem)

 

Un poem în proză este un poem care are caracteristica de a nu se supune nici unei reguli structurale precise privind rima, numărul de silabe al fiecărui vers, ritmul etc. Cu toate acestea un poem în proză se recunoaște ușor prin forma sa elaborată: calitatea imaginilor, jocurile de sonorități, efectele rimelor îi dau o poeticitate imposibil de negat chiar dacă uneori folosește o limbă prozaică. El se distinge de proza poetică prin unitatea și lapidaritatea sa.

 

PROZOPOÉM s. n. poem în proză. (< proză + poem), proză poetică

 

POÉM ~e n. 1) Creație literară de proporții mari, de obicei în versuri, cu caracter epic, având conținut bogat în evenimente. ◊ ~ în proză creație literară în proză caracterizată prin lirism, ritm și limbaj metaforic. 2) Compoziție muzicală cu caracter lirico-narativ. ◊ ~ simfonic compoziție muzicală de proporții mari pentru orchestră, cu bază literară. /<fr. poeme, lat. poema

 

PRÓZĂ s.f. 1. Scriere, vorbire care nu este supusă regulilor de versificație, care nu este redată în versuri; scriere în limbaj obișnuit. Proză poetică = proză ritmată și rimată. 2. (Fig.) Scriere lipsită de elemente artistice; banalitate; vulgaritate. [< fr. prose, it., lat. prosa].

 

2. Tema generică: Prăbuşire în ploaia de cuvinte. Fiecare poem va avea un titlu individual de maxim 5 cuvinte; atât tilul cât şi textul vor ilustra în cuvinte imaginea aleasă.

 

3. Număr de texte pe un participant: organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor 6 fotografii – fără titlu; participarea în concurs presupune postarea unui set de 4 texte, astfel:

– 3 texte pe baza alegerii a 3 din cele 6 fotografii (aceste texte se vor posta de către autor în intervalul destinat postărilor, îm preună cu fotografia aleasă şi împreună cu un ataşament conţinând postarea transpusă pe şablonul de verificare pus la dispoziţie de organizatori)

– 1 text pe baza unei fotografii alese de autor din creaţii proprii sau preluări de pe internet (acest text constituie şi textul-pilot ce va fi trimis iniţial pe adresa concursului pentru validarea înscrierii);

– cele 4 texte participă individual la concurs!

– suplimentar orice concurent poate posta opţional (după postarea integrală a primului set de texte), încă un set de 4 texte, constituit în aceleaşi condiţii abordând pentru fiecare text celălalt gen literar abordat (dacă textul 1 din primul set a fost poem în proză,, textul 1 din al doilea set va fi proză poetică); imaginile folosite pot fi repetate o singură dată.

– cel de al doilea set de texte nu aduce beneficii suplimentare concurentului (concursul este pe texte, nu pe autori).

 

4. Condiţii speciale ale ediţiei:

– fiecare text va avea un titlu inspirat de tema concursului, iar ca subtitlu genul literar abordat

– fiecare text va avea minim 35 sau maxim 100 de linii (conform modelului trimis în ataşament);

– imaginea folosită pentru fotopoemul la alegere va avea o rezoluţie de minim 800 pixeli şi o dimensiune printabilă de 8 x 5 cm sau 5 x 8 cm; poate fi imagine proprie sau cu sursă specificată de pe internet;

– fiecare text postat pe site va avea un ataşament cu o copie pe şablonul pus la dispoziţie (lipsa ataşamentul este motiv de descalificare a respectivului text);

– se admite un singur rând liber (opţional) între paragrafe/strofe;

– textele care sunt sub limitele minime impuse vor fi descalificate;

– textele care depăşesc limitele maxime vor fi trunchiate în partea de final şi depunctate în raport cu depăşirea realizată;

– în cazul folosirii celui de al doilea set opţional de texte, o imagine folosită în primul set poate fi repetată cel mult odată în al doilea set.

 

5. Juriul va fi format din: Ioan Muntean, Gabriela Mimi-Boroianu, Matei Ioaniţiu.

 

6. Valoarea premiilor (diplomă tipărită plus):

– premiul I – 50 lei (pachet 3 volume România, eterna poveste)

– premiul II – 20 lei (2 exemplare din revista Taifas literar pe luna octombrie 2018)

– premiul III – 10 lei (1 exemplar din revista Taifas literar pe luna octombrie 2018)

– menţiune.

 

Textele participante se pot reuni într-o culegere editată de Biblioteca Cronopedia în format electronic sau/şi în format tipărit în măsura în care sunt asigurate tipărirea a 50 exemplare (600 lei).

 

Adresa de comunicare pentru mini-concursul Cronopedia este:miniconcurs.cronopedia@gmail.com.

 

Etapele mini-concursului:

1. perioada de înscriere: 15-19 noiembrie;

2. preselecţia autorilor: 20 noiembrie;

3. perioada postărilor: 21-25 noiembrie (de la START POSTĂRI la STOP POSTĂRI); pot începe comentariile fără vot;

4. preselecţia textelor, comunicare texte eliminate, START VOT;

5. perioada aprecierilor: 26 noiembrie START VOT până la 30 noiembrie STOP VOT (comentarii şi vot prin steluţe);

6. perioada de centralizare a datelor şi vot de specialitate: 30 noiembdrie STOP VOT până pe 3 decembrie; în final se afişează nota membrilor votanţi, nota statistică, nota juriului şi în final clasamentul primelor 10 lucrări şi premiile.

Fotografiile propuse:

foto 1:

foto 2:

foto 3:

foto 4:

foto 5:

foto 6:

fişier şablon: Titlu fotopoem (subtitlu)

 

Blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat asta: